Baza firm i usług

Kancelaria Lesta Odszkodowania

Kancelaria Prawna specjalizuje się w szerokim zakresie odszkodowań. Od odszkodowań komunikacyjnych po pomoc prawną. Jeden z naszych działów w Opolu zajmuje się odszkodowaniami związanymi z uszczerbkiem na zdrowiu. Odszkodowanie za błąd medyczny można uzyskać jeżeli udowodnimy, że do takiego błędu doszło i że w jego wyniku doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu. Często niestety udowodnienie, że błąd miał miejsce jest trudne. Najważniejszą kwestią jest zbieranie wszelkiej dokumentacji medycznej, gdyż to ona stanowi podstawowy i najważniejszy dowód w sprawie. Jeżeli nie uzyskaliśmy dokumentacji medycznej, mamy prawo wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie dokumentów do placówki w której przebiegało leczenie. Lekarze nie mają prawa odmówić wydania kopii dokumentów. Jeżeli z dokumentacji nie wynika wprost, że doszło do popełnienia błędu medycznego, możemy zwrócić się z pomocą do innego lekarza, który może wydać opinię w tej sprawie. Oprócz dokumentów medycznych, należy zbierać wszelkie dokumenty potwierdzające dodatkowe wydatki (np. paragony za zakupione lekarstwa, dodatkowe wizyty lekarskie, koszty dojazdów, potwierdzenie utraconych zarobków).
Trzeba mieć na uwadze, że często ubezpieczyciel szpitali bądź lekarzy, mimo przedstawionych dowodów, stwierdza, że nie doszło do błędu medycznego. Wina jest bardzo trudna do udowodnienia, a sama procedura odszkodowawcza jest skomplikowana i może ciągnąć się bardzo długo. Dlatego też, występując o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego, warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii, służącej obszerną wiedzą prawniczą i wieloletnim doświadczeniem. Chcesz uzyskać odszkodowanie za szkodę spowodowaną błędem medycznym? Skontaktuj się z nami!

Szczegóły strony https://kancelarialesta.pl/odszkodowania: