Baza firm i usług

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju

Fundacjaedukacji. pl prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej. Cel Fundacji to realizacja zadań publicznych w temacie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rozwoju sportu dzieci i młodzieży. Środki otrzymywane przekazujemy do klubów sportowych, celem organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz zakupu sprzętu sportowego.

Szczegóły strony www.fundacjaedukacji.pl: