Baza firm i usług

Orinoko Szkolenia & Doradztwo

Warsztaty precyzyjnie skonstruowane tak, aby przekazać liderom praktyczne umiejętności coachingowe oraz przygotować ich do wdrożenia w organizacji coachingu jako skutecznego sposobu zarządzania pracownikami. Warsztat rozwija poziom kompetencji przywódczych wśród kadry menedżerskiej. Umożliwia zbudowanie spójnej kultury coachingowej m. in. poprzez ujednolicenie oddziaływań rozwojowych na szczeblu menedżerskim i standaryzację wykorzystywanych narzędzi. Szkolenie skierowane jest w szczególności do menadżerów wysokiego i średniego szczebla, osób na co dzień zarządzających zespołami pracowniczymi, od których zależy ich efektywność i wyniki.

Szczegóły strony orinoko-szkolenia.pl: